Rape Kit

Rape Kit

50,00 DKK


Akut førstehjælp til ofre for seksuel vold i Syd Kivu, DR Congo


Hjælp KULU med at sikre medicinsk behandling af de store sundhedsskader, en voldtægt afstedkommer. Kittet indeholder nødprævention, antibiotika til at behandle klamydia og gonoré, Post-Exposure Prophylaxis (PEP), så kvinden undgår smitte med HIV/AIDS, behandling mod Hepatitis B og en graviditetstest. Endvidere rummer kittet informationsbrochurer.

Et rape kit koster 10.000 kr., og KULU vil gerne have mulighed for at levere seks kits, således at der er et kit på hvert af de seks centre, som KULU i samarbejde med FPDH har oprettet.

Du kan selv bestemme, hvor meget du vil støtte med. Ethvert bidrag er meget velkomment og fuldt fradragsberettiget.