Giv et bidrag

Du kan støtte Kvindernes U-landsudvalgs arbejde for piger og kvinders rettigheder i verdens u-lande og kampagnen ”Giv en pige ret” ved at give et gavebidrag og/eller blive medlem.


Giv et bidrag

Du kan betale:

1. Med Dankort
2. Til Kvindernes U-landsudvalgs bankkonto Nordea reg. 2191 konto nr. 8968139453

3.  Indbetale til Mobile pay 90 69 61

4. Du kan tilmelde dig betalingsservice via dette link: Betalingsservice

 

Til Kvindernes U-landsudvalgs betalingskonto +01 +9 00 55 01 />4.
NB. Kontakt KULU, hvis du ikke kender dit medlemsnummer. Deb.grp.nr.: Anfør 00001. (Se iøvrigt 'Info' i top menu).


5. Du kan også få tilsendt et betalingskort

 


Regler for fradrag:
Du kan trække dine gavebidrag til Kvindernes U-landsudvalg fra i skat.

 

Du kan få skattefradrag efter Ligningslovens §8A for de bidrag, du i løbet af året indbetaler til KULU og evt. andre godkendte organisationer fra den første krone og op til  kr. 16.300” (på årsbasis/2019).

 

 

Hvis du ønsker at benytte fradragsretten på dit bidrag til Kvindernes U-landsudvalg, skal du blot oplyse os dit CPR-nummer, så vi kan indberette dit bidrag til SKAT.
Du kan evt. oplyse dit cpr.nr. i feltet "Bemærkninger".