Giv et bidrag

Du kan støtte Kvindernes U-landsudvalgs arbejde for piger og kvinders rettigheder i verdens u-lande og kampagnen ”Giv en pige ret” ved at give et gavebidrag og/eller blive medlem.


Giv et bidrag

Du kan give et bidrag:

1. Med Dankort
2. Til Kvindernes U-landsudvalgs bankkonto Nordea reg. 2191 konto nr. 8968139453
3. Til Kvindernes U-landsudvalgs girokonto +01 +9 00 55 01 />4. Via tilmelding til
Betalingsservice
NB. Kontakt KULU, hvis du ikke kender dit medlemsnummer. Deb.grp.nr.: Anfør 00001. (Se iøvrigt 'Info' i venstre menu).

 

5. Du kan også få tilsendt et girokort eller
6. Indbetale til Mobile pay 40 41 05 70

Regler for fradrag:
Du kan trække dine gavebidrag til Kvindernes U-landsudvalg fra i skat.
Der er ikke længere nogen bundgrænse for fradraget, så også gavebidrag under 500 kr. er nu fradragsberettigede.
Fra og med 1. januar 2017 kan du få fradrag på op til 15.600 kr. om året, hvad end det er en donation eller flere donationer til sammen.

 

 

Hvis du ønsker at benytte fradragsretten på dit bidrag til Kvindernes U-landsudvalg, skal du blot oplyse os dit CPR-nummer, så vi kan indberette dit bidrag til SKAT.
Du kan evt. oplyse dit cpr.nr. i feltet "Bemærkninger".

 


{{amount}}