Post-Rape Kit


KULU ønsker at sikre akut førstehjælp til ofre for seksuel vold i Mwenga-området i Syd Kivu i DR Congo ved at indkøbe rape kits. Derigennem kan vi give de voldtagne kvinder den nødvendige behandling for de store sundhedsskader, som en voldtægt ofte afstedkommer. Udover at give kvinder og piger den nødvendige medicinske behandling bidrager et rape kit også til at øge kvinders viden om sundhedsfremme i forhold til bl.a. forebyggelse af HIV/AIDS og andre seksuelt overførte sygdomme, seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, hygiejne og ernæring.
 

preload spinner