Handelsbetingelser

Generelle oplysninger 

Kvindernes U-landsudvalg
website: www.kulu.dk
CVR-nr.: 83 76 75 10


Thoravej 13, 2. tv.
2400 København NV
tlf.: 33 15 78 70
email: kulu@kulu.dk
Nordea reg. nr.: 2191 kontonr.: 8968 139 453
Giro: +01 +9 00 55 01


Kvindernes U-landsudvalg (KULU) er en tværpolitisk ulandsorganisation og paraplyorganisation for 24 kvindeorganisationer, ligestillingsudvalg og andre organisationer i Danmark samt en kreds af individuelle medlemmer. Kvindernes U-landsudvalg er neutral i partipolitisk, religiøs og racemæssig henseende. 
KULU arbejder på grundlag af handlingsplanen fra FNs 4. Verdenskvindekonference i Beijing, 1995, og opfølgende FN-vedtagelser (Beijing+15) samt FNs kvindekonvention (CEDAW).

 


 

Bestilling

KØB trin-for-trin 

 1. Find den ønskede vare. 
 2. Kom varen i indkøbskurv ved at klikke på symbolet "Læg i kurv". 
 3. Derefter kan du fortsætte din søgning, hvis der skal handles mere. 
 4. Fortryder du indholdet, eller ønsker du at foretage rettelser og fx ændre antallet af varer, kan du henholdsvis slette på slet-knappen eller rette i boxen med antal. 'Opdater kurv', hvis du vil se prisen efter ændringerne. 
 5. Herefter går du til kassen. Skærmbilledet hedder "Gå til kassen". 
 6. På næste skærmbillede vælger du betalingsform. 
 7. Herefter skal du indtaste dine oplysninger i felterne 'kundeoplysninger'. Hvis varen skal leveres til en anden adresse end den, der står i 'kundeoplysninger', udfyld da felterne under 'leveringsadresse'. Klik "Forsæt". 
 8. Bekræft ordre - opsamling af bestilling og de data, du har indtastet. 
 9. Din bestilling bliver først afsendt, når du klikker på "Afslut køb". Hvis du inden da forlader siden, er købstransaktionen ikke gennemført. 
 10. Systemet sender dig straks en ordrebekræftelse på den e-mail du har opgivet under kundeoplysninger. 
 11. Hvis du ikke har betalt med Dankort, betal da venligst fakturabeløbet på én af de 3 andre måder. Husk navn på bank eller girooverførslen. 
 12. Når dine varer afsendes fra os, modtager du en faktura.

Betaling

Der kan betales på de fire følgende måder i Kvindernes U-landsudvalg webbutik:

1. Med Dankort

2. Ved overførsel til Kvindernes U-landsudvalg bankkonto Nordea reg. 2191 konto nr. 8968139453

3. Ved indbetaling til Kvindernes U-landsudvalgs konto +01 +9 00 55 01.

4. Ved at få tilsendt et girokort

 

Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

 

Kvindernes U-landsudvalg krypterer alle dine kortoplysninger med den såkaldte SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under transaktionen med PBS.Levering

Vi bestræber os på at ekspedere og forsende gavekort eller t-shirts med Post Danmark (Postnord) den første hverdag efter at bestillingen er modtaget. Ved højtider kan der gå længere tid.

Vi leverer gerne til Færøerne, Grønland og udlandet mod betaling af ekstragebyr og efter aftale. Kontakt kulu@kulu.dk.

 

 

Fortrydelsesret

Der er 14 dages returret på varer regnet fra den dag de modtages, eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand, som du modtog den.

 

Efter aftale kan du også aflevere varen personligt i Kvindernes U-landsudvalgs sekretariat. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderer vi købsprisen. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet "Reklamation og varereturnering".Reklamation og varereturnering

Ved fejl, mangler eller evt. udebleven levering bedes du venligst rette henvendelse til:

kulu@kulu.dk eller tlf. 33 15 78 79

 

Vedr. T-shirt:

Reklamationsretten dækker ikke skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert vask eller uhensigtsmæssig behandling.

 

Reklamation over fejl og mangler skal meddeles Kvindernes U-landsudvalg indenfor rimelig tid efter at fejlen eller manglen er opdaget eller burde være opdaget. I forbindelse med reklamationssager afholder Kvindernes U-landsudvalg returneringsomkostninger i rimeligt omfang.

 

Varereturnering skal i givet fald ske til

 

Kvindernes U-landsudvalg

Thoravej 13. 2. tv.

2400 Kbh NV

 

Bemærk, at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Det letter ekspeditionen, hvis fyldestgørende informationer følger pakken - eksempelvis kopi af ordrebekræftelse eller af evt. forudgående korrespondance mv.

 


Varer undtaget fortrydelsesretten

(Indsæt relevante varetyper fra listen herunder)

Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten:
 

 1.  
 • Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter,
 • Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom,
 • Opførelse af bygning,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.,
 • Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser,
 • Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller
 • Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. 

 

 1. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført,

 

 1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg,

 

 1. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt,

 

 1. Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen,

 

 1. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen,

 

 1. Levering af alkoholholdige drikkevarer, hvor prisen blev fastsat ved købsaftalens indgåelse og levering først kan finde sted efter 30 dage, og hvor den faktiske værdi afhænger af markedskonjunkturer, som den erhvervsdrivende ikke har indflydelse på,

 

 1. Aftaler om specifikke hastende reparations- eller vedligeholdelsesarbejder hos forbrugeren, som denne på forhånd udtrykkeligt har anmodet om,

 

 1. Levering af plomberede lyd- eller billedoptagelser eller computersoftware, som forbrugeren har brudt plomberingen på,

 

 1. Levering af aviser, tidsskrifter eller magasiner med undtagelse af abonnementsaftaler for levering af sådanne publikationer,

 

 1. Aftaler, der indgås på en offentlig auktion,

 

 1. Levering af tjenesteydelser i form af logi undtagen til beboelsesformål, transport af varer, biludlejningsvirksomhed, forplejning eller tjenesteydelser i forbindelse med fritidstilbud, når det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres,

 

 1. Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret,

 

 1. Finansielle tjenesteydelser omfattet af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

 

 1. Aftaler om varer, værdipapirer eller tjenesteydelser, hvis prisen afhænger af udsving på kapitalmarkedet, som den erhvervsdrivende ikke har nogen indflydelse på, og som kan forekomme i fortrydelsesperioden.

 
(Indsæt, hvis I sælger nedenstående produktgrupper)
Du mister din fortrydelsesret, hvis;

 • du bryder forseglingen på varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige  årssager ikke er egnet til at blive returneret.

 

 • du bryder plomberingen på lyd-eller billedoptagelser eller computersoftware.

 


Varens stand, når du sender den retur

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.
 
Hvis varen er prøvet udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi.


Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb, får du det beløb du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.
 
Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform, end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
 
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.


Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til:
(Indsæt adresse)
 
(Hvis det er muligt at aflevere varen på jeres adresse, indsæt da nedenstående sætning:)
Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse. (Tilføj eventuelt.: … mod forudgående aftale.)
 
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.
 

Reklamationsret

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb.
 
Når du handler hos os som forbruger, har du 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.
 
Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.
 
Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.
 

Varen sendes til:
(Indsæt adresse)
 
Når du returnerer varen, bedes du beskrive problemet så detaljeret som muligt.
(Beskriv eventuelle særlige procedurer, som kunden kan følge.)
 
Vi modtager hverken pakker uden omdeling eller pakker sendt pr. efterkrav.

 

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:
Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
 
Personoplysningerne registreres hos (indsæt virksomhedens juridiske navn) og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
 
Den dataansvarlige på (indsæt webshop-url) er (indsæt titel/navn/juridisk navn).
 
(Hvis I har en aftale med eksempelvis et anmeldelsessite vil det betegnes som, at der videregives oplysninger til tredjemand. Det skal I oplyse om her, og angive hvem I videregiver oplysningerne til. F.eks.: ’vi videregiver din e-mailadresse  (indsæt hvad I ellers videregiver) til Trustpilot’. Har I ingen aftaler med anmeldelsessites, kan I skrive:
 
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.)
 
Som registreret hos (indsæt virksomhedens juridiske navn), har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: (indsæt e-mailadresse).

Der er 14 dages returret på varer regnet fra den dag de modtages, eller fra den dag du modtager ordrebekræftelsen. Hvis du vælger at fortryde et køb, skal du blot returnere varen i samme stand, som du modtog den. Efter aftale kan du også aflevere varen personligt i Kvindernes U-landsudvalgs sekretariat. Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderer vi købsprisen. Omkostninger til returnering skal du selv afholde. For praktiske detaljer - se punktet "Reklamation og varereturnering". 

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til kulu@kulu.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. (Indsæt: url for de nævn der er relevante for de varer eller ydelser, du sælger i din webshop.)

 

Handelsbetingelserne er senest opdateret den 28.03.2019