Hæfte. ''Køn, kvinder og klima''

Hæfte. ''Køn, kvinder og klima''

75,00 DKK


Kvinder, Køn & Klima: Kvinderettigheder, køn og klimaudfordringer i udviklingslandene


Klimahæftet byder på 12 artikler der spænder fra praktiske såvel som teoretiske bidrag til klimakampen set fra et kvindesynspunkt. Man kan f.eks læse om "Hvordan skal vi så lave mad", der beskriver hvordan kvinderne i u-lande er afhængige af fossile brændstoffer som f.eks. kul til at lave mad, og kvinders involvering i beslutningsprocesser, klimaflygtninge og "Kvinder, klima og konflikter".

Kvindernes U-landsudvalg December 2009
Ansv. redaktør: Janice G. Førde
Redaktør: Louise Albers
Redaktionsgruppe: Ruth Ejdrup Olsen, Janice G. Førde og Anne-Lee Grundtworm
Fotos: Ole Gabrielsen, Jakob Dall, Peter Hartley, Christiano Galbiati, Aline Dassel, Jason Parker
Layout: Lucky p.
Tryk: Handu-Print A/S
ISBN: 978-87-618-0000-8
Pris: 75 kr. + porto ved forsendelse