Hæfte: "KØN DET BLIVER MAN ALTID"

Hæfte: "KØN DET BLIVER MAN ALTID"

70,00 DKK


"KØN DET BLIVER MAN ALTID" - retningslinjer til analyse af kønsaspektet i udviklingsprojekter


Hæftet indeholder konkrete anvisninger på, hvordan kønsaspektet kan indarbejdes i udviklingsprojekter. Hæftet giver en introduktion til kønsanalyse og gennemgår de enkelte projektfacer ud fra en kønsanalytisk tilgang. Det vil kunne bidrage til en kønsbevidst forberedelse, implementering og evaluering, som er en afgørende forudsætning for, at projektsamarbejdet opnår en tilfredsstillende kvalitet.

Kvindernes U-landsudvalg 1999
Hæfte: 36 sider, illustreret
Forfatter: Niels Ulrik Sørenen
Fotos: Esben Thorning, Else Marie Buck, Nina Ellinger
Layout: Nana Vested Olsen
Pris: 70,00 kr.