Bliv medlem

- og gør KULU's arbejde stærkere


Som medlem af Kvindernes U-landsudvalg støtter du alle aspekter af KULU’s arbejde for piger og kvinders rettigheder i ulandene.

KULU arbejder både konkret som partner for lokale stærke kvinder i nogle af Afrikas fattigste og svageste stater, og så deltager vi i et omfattende politisk arbejde, hvor vi sammen med kvindeorganisationer i hele verden kæmper for pigers og kvinders vilkår og rettigheder.

Et centralt mål for KULU er at præge FN’s 17 udviklingsmål for bekæmpelse af fattigdom, manglende ligestilling, diskrimination og sygdomme.  De 17 mål er et stort skridt på vejen til at sikre piger og kvinders rettigheder i praksis og opnå reel ligestilling mellem kønnene, MEN opnåelsen af målene kræver aktiv deltagelse og pres både over for den danske regering, andre civilsamfundsorganisationer og de internationale organer - i tæt samarbejde med vore partnere i Syd.

Jo flere medlemmer KULU har, jo stærkere kan vi tale kvindernes sag både i Danmark og internationalt.

Jo flere medlemmer KULU har, jo lettere har vi ved at rejse bidrag fra fonde og puljer til vores projekter.


Dit medlemskab er meget mere værd end det kontingentet koster!


Der er mulighed for følgende typer medlemskaber:

Basismedlemskab: en særlig intro pris på DKK 50,00 i det første medlemsår. Herefter vil dit medlemskab koste DKK 100,00 om året.

Fuldt medlemskab: Du kan blive fuldt medlem for 275 kr. pr. år (200 kr. for studerende, ledige eller pensionister)

Kollektivt medlemskab: For små organisationer/grupper og større organisationer/grupper

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

preload spinner