Om Giv en pige ret-kampagnen

Giv en pige ret kampagnen hjælper piger og kvinder i Mali med at få papir på deres ret. Flertallet af piger og kvinder i Mali lever uden basale indentitetspapirer (ID-papirer) som en fødselsattest, et id-kort eller en vielsesattest. Simpelthen fordi det koster penge og er vanskeligt at anskaffe. Men ID-papirer er nødvendige for at komme i skole og fuldføre grundskolen, få en stadeplads på det lokale marked, kunne bevæge sig frit rundt, eller få adgang til at stemme ved valgene. Og en vielsesattest giver rettigheder og sikkerhed i tilfælde af skilsmisse eller en ægtefælles død.


ID-papirer alene er dog ikke altid nok. Piger og kvinder skal også kende deres rettigheder, og familien og lokalsamfundet skal bakke op om dem. Derfor er en vigtig mission med Giv en pige ret kampagnen, at uddanne og gøre kampagne for pigers og kvinders rettigheder – gennem arbejde med piger, kvinder, organisationer, myndigheder og beslutningsinstanser i lokalsamfundet, og på regionalt og nationalt niveau.

 

Selvværd og rettigheder i fokus

Det simple budskab er, at piger og kvinder også er medborgere med rettigheder i deres lokalsamfund. 
Piger, der kommer i skole og får uddannelse, kan bidrage til deres familier og lokalsamfund på nye måder. De kan undgå at blive gift som børn, og risikerer dermed ikke deres helbred med tidlig graviditet og fødsel, før kroppen er klar. Som led i Giv en pige ret-kampagen skal pigens forældre medvirke aktivt ved at skrive under på en kontrakt om, at deres datter ikke må blive gift, før hun hun har afsluttet sin skolegang. 
Kvinder, der modtager ID-papirer gennem kampagnen, får undervisning i  rettigheder, og det samme gør par, der modtager en vielsesattest. 


Kampagnen sætter selvværd og rettigheder i fokus, og mange modtagere af fødselsattester, ID-papirer og vielsesattester føler en særlig værdighed,  når de officielle dokumenter overrækkes under højtidelige og festlige særlige ceremonier i deres lokalsamfund.

 

Hvem står bag

Giv en pige ret kampagnen er et samarbejde udviklet mellem Kvindernes U-landsudvalg og MUSONET Mali, et netværk af flere kvindeorganisationer og grupper i Mali. De første spadestik til kampagnen blev taget i 2008 med indsamling og oplysningkampagne i Danmark. I Mali tog kampagnen fart i 2009, hvor de første uddelingsceremonier af fødselsattester til piger, ID-kort og vielsesattester til voksne kvinder fandt sted  i Narena på landet syd for Bamako, og i lokale kommuner i Bamako, efter et grundigt forarbejde med lokale myndigheder og organisationer.

 

Siden er kampagnen vokset. Stadig flere af MUSONETs mange medlemsorganisationer er nu  tovholdere for kampagnen i forskellige områder i Mali, og benytter Giv en pige ret kampagnen til at drive en omfattende oplysnings- og kampagnevirksomhed for pigers og kvinders rettigheder i de lokalsamfund, hvor  de arbejder.

 

Giv en pige ret virker

MUSONET og Kvindernes U-landsudvalg uddeler i dag fødselsattester og ID-papirer i 7 områder i Mali fra Kayes i det nord-vestlige Mali, Narena i syd til Gao i nord-øst.  Både i Danmark og i Mali er kampagnen et effektivt redskab til at sætte fokus på pigers og kvinders rettigheder i et fattigt land som Mali.

I Danmark går indsamlingen til kampagnen i Mali hånd i hånd med oplysning og foredrag om pigers og kvinders forhold i Mali, og med nyt fra lokale ceremonier og samarbejdspartnere i Mali. 

I Mali er Giv en pige ret kampagnen nu et så gennemprøvet koncept, at den i 2017 blev taget i brug i det nordlig-østlige Mali, der er præget af flere års krig og konflikt. Her har lokale samarbejdspartnere fundet sammen om arbejdet for at sikre, at piger igen kan komme i skole efter flere år, hvor krigshandlinger, fare for vold og overgreb og skolelukninger har hindret det.
Læs mere [link]